Nieuws en Agenda

19-10-2020, 19:00

Helaas ontkomt onze club ook niet aan de gevolgen van corona. Hierom vragen wij jullie om de maatregelen hiernaast in acht te nemen en de communicatie ten aanzien van de huidige stand van zaken in ogenschouw te nemen. 


Belangrijk is dat de bak vooraf gereserveerd dient te worden, dit kan via

https://www.supersaas.nl/schedule/martinihoeve_planning/bakgebruik3. Voor het wachtwoord verwijzen we jullie naar de app, mocht je het wachtwoord kwijt zijn/niet weten graag even een berichtje naar mail@martiniruiters.nl.


Eventuele vragen of opmerkingen kunnen ook via dit mailadres dan wel via persoonlijk contact met een van de bestuursleden gesteld worden.

Agenda


Let op; deze agenda is onder voorbehoud!

I.v.m. Covid-19 geen 

sprake van 

geplande evenementen